Uzm. Dr. Roman İbrahimov - Neolife Tıp Merkezi
Online Randevu Bizi Arayın0 212 385 31 00

Uzm. Dr. Roman İbrahimov

Uzm. Dr. Roman İbrahimov

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Eğitim

2008 – 2012   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi)
1998 – 2005   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2012 – Halen   Neolife Tıp Merkezi

Mesleki Eğitimler

 

Üyelikler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Bilimsel Çalışmalar

2014   11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
(Sözel Bildiri: Mide CA tanılı olgularda kemoradyoterapi sonrası geç dönem böbrek hasarı, tolerans dozlar üzerine klinik, fonksiyonel ve dozimetrik inceleme)
(Poster: Akciğer metastazlarında erken dönem stereotaktik radyoterapi sonuçlarımız)

2011   1. Kanıta Dayalı Tıp Kursu

Lokalize Prostat Kanseri tanısıyla konformal tekniklerle küratif radyoterapi uygulanan olgularda geç yan etkilerin değerlendirilmesi: TOG Yan Etkiler Alt Grubu Çalışması

 

Online Randevu Doktorunuza Sorun