Shërbimet tona Diagnostikuese

tani

Diagnostikimi i saktë dhe identifikimi i duhur janë shumë të rëndësishme si hapi i parë për një trajtimit të suksesshëm. Shërbimet tona diagnostikuese përfshijnë Shërbimet e Radiologjisë, Mjekësisë Nukleare, Laboratorit, Gjenetikës dhe Patologjisë.