Trajtimi i Kancerit në Turqi - Diagnoza dhe Trajtimi i Kancerit | Neolife Description: Neolife Medical Center specializohet në oncoterapinë. Ne ofrojmë teknikat më të fundit të trajtimit të kancerit, shërbimet e diagnozës së hershme dhe çmimet e trajtimit të kancerit në dispozicion

Me pajisjet dhe aparaturat që përdorim në të gjitha fushat, ne ofrojmë shërbime në përputhje me standardet e arta të njohura në mbarë botën. Teknologji e Përparuar në
Diagnostikimin dhe
Trajtimin e Kancerit

Neolife
Qendra Mjekësore

Qendra jonë ofron shërbime diagnostikimi të hershëm dhe metoda të përparuara, shërbime të teknologjisë së fundit dhe metoda të integruara trajtimi, duke i përmbledhur këto në programe të posaçme të personalizuara për pacientin.

Për një jetë sa më te shëndetshme

+90 212 385 31 00

Nisbetiye Mahallesi Yücel Sok. No:6 1. Levent 34340, Beşiktaş – İstanbul