Kişisel verilerin korunmasıp Neolife Tıp Merkezi İstanbul

Bildirimler

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Bozlu Grup A.Ş. ve grup şirketleri olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla KVK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

MNT Tani ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş.-Başvuru Formu

KVKK Politikası Metni-MNT Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş

Aydınlatma Metni-MNT Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş