Ga-68 Dotatate ile Nöroendokrin (Karsinom) Tümörleri Görüntüleme - Neolife Tıp Merkezi

Ga-68 Dotatate ile Nöroendokrin (Karsinom) Tümörleri Görüntüleme

Ga-68 Dotatate ve Nöroendokrin Tümörler

Ga-68 Dotatate

Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Nesrin Aslan’ın Ga-68 Dotatate ile Nöroendokrin (Karsinom) Tümörlerinin Görüntülemesi Hakkındaki Açıklamaları

Nöroendokrin tümörler, nadir görülen ve pek çok organdan kaynaklanabilen, bulguları diğer hastalıklarla karışabilen, bu nedenle de tanı konulması oldukça zor bir hastalık grubudur.

Ultrasonografi, Tomografi, MR gibi klasik görüntüleme yöntemlerinin özellikle küçük boyuttaki nöroendokrin tümörlerin tanısında duyarlılığı düşüktür. Nöroendokrin tümörler, moleküler görüntüleme için ideal tümör tiplerinden birisidir. Nöroendokrin tümörlerin yüzeyinde olduğu bilinen somotosetin reseptörleri ile bağlanabilen peptitlerin varlığı bu tümörlerin görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır.

GA-68 DOTATATE ile yapılan PET/CT görüntülemesinde %29 hastanın evresinin değiştiği, %75 hastanın da tedavi planında değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir. Nöroendokrin tümör hücreleri üzerinde bulunan somotosetin reseptörlerine bağlandığı bilinen peptitlerin, radyoaktif bir bileşenle birleştirilmesi onların görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır. GA-68 ile işaretlenmiş DOTATATE, bu amaçla geliştirilmiş ideal ajanlardan birisidir. Özellikle teronostik ajanlarla tedavi yöntemlerinde, GA-68 ile somotosetin reseptör varlığının görüntülenmesi bu tümör tipinin Lutesyum-177 tedavisi için uygun olduğunu da göstermektedir ve bu da hastalar için yeni bir tedavi açılımın gelmesi demektir.

 

Dr. Nesrin Aslan’ın Nöroendokrin (Karsinom) Tümörlerinin Ga-68 Dotatate ile Görüntülemesi Hakkındaki Videosu:

Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Nesrin Aslan’ın GA-68 PSMA ile Görüntüleme Hakkındaki yazısı için tıklayınız.

 

Danızşma Hattı