Technological Devices - Neolife Tıp Merkezi

Technological Devices

TrueBeam STx

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan, en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, görüntüleme, hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanır.

Çok amaçlı platform konusunda dünya lideri olan Varian firması tarafından tasarlanan Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, konvansiyonel ve 3-boyutlu konformal radyoterapi yanında görüntü eşliğinde radyoterapi ve radyocerrahi (IGRT ve IGRS), yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) ve stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) dahil tüm ileri radyoterapi modalitelerinde kullanılabilir. Bu sistem ile milimetrenin altında hassasiyetle kafa içi ve dışı radyocerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Trilogy

Trilogy sisteminin faydaları;

  • Daha kısa tedavi süresi- daha yoğun doz dağılımı
  • Daha kısa tedavi zamanları
  • En küçük lezyon hedeflemesinde her üç eksende tam izomerkez ayarı
  • Tedavi sırasında bile hızlı görüntüleme ile hastaların doğru ve güvenilir bir şekilde pozisyonlandırılmaları
  • Hassas CT taramaları ile hasta setup için Cone-Beam CT

Brakiterapi

Yunancada yakın anlamına gelen “braki” kelimesinden türetilmiştir. Brakiterapi radyoaktif kaynakların vücut boşluklarına veya doku arasına (geçici süreliğine) yerleştirilerek yapılan bir ışınlama tekniğidir.

Eksternal tedaviden önce veya sonra uygulanarak daha lokal bir bölgeye yüksek dozlar verilip daha iyi tümör kontrolü sağlanırken tümör çevresindeki hassas dokuya az doz verildiği için normal doku komplikasyonu olasılığı düşmektedir. Brakiterapi uygun olan durumlarda tek başına kür sağlamak içinde uygulanabilir.